Hash House Harriers

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.

Tuesday, January 17, 2012

Yearly Turn Up


ALOR STAR HASH HOUSE HARRIERS 亚罗士打野兔俱乐部
HASH MILESTONES 出勤表 2011Local Run
Outstation Run
  Name   b/f turn Up Total
b/f turn Up Total
1 Sardine 060  1,257 45  1,302
123 3 126
2 Guitar 073 490 15 505
41 1 42
3 Lubang Hidup 074 901 22 923
89 1 90
4 Cow 091 783 10 793
79 5 84
5 Chew Cheng 122 786 30 816
94 2 96
6 Loh Hai 162  1,028 39  1,067
148 6 154
7 Fah Hai 163 618 26 644
103 8 111
8 Pow 166 854 35 889
172 6 178
9 Cow Junior 170 612 18 630
90 2 92
10 Dragon 178 633 26 659
90 1 91
11 Tits 184 784 29 813
91 5 96
12 Tekco 186 410 1 411
58 1 59
13 Lizard 196 726 11 737
84 0 84
14 Tua Pui Tu 197 920 51 971
73 8 81
15 Susu 199 423 24 447
44 3 47
16 Boh Lan 203 773 44 817
148 8 156
17 Kuan Kong 204 340 14 354
40 1 41
18 Shim 206 660 48 708
115 8 123
19 Sibak 215 907 52 959
103 2 105
20 Ho Chai 216 531 30 561
94 3 97
21 Loh Lan 221 796 28 824
131 8 139
22 Yeaw Lan Hin 223 234 40 274
48 4 52
23 Luan Chu Lai 225 342 16 358
38 1 39
24 Lan Cheow Poay 226 892 51 943
128 7 135
25 Tokong Sayur 2 228 352 15 367
50 1 51
26 Soon Guan 232 309 4 313
27 0 27
27 Young Man 236 209 3 212
29 1 30
28 Ah Peow 238 343 8 351
48 0 48
29 Mony 241 284 11 295
36 0 36
30 Sabun 244 569 31 600
55 4 59
31 Low Tulang 246 295 12 307
22 0 22
32 Joo Siau Lee 248 409 24 433
114 6 120
33 Agong 249 546 35 581
99 6 105
34 Kan Kay Tiong 252 717 41 758
70 4 74
35 Sai Tau 253 313 6 319
21 0 21
36 Sotong 255 268 8 276
12 0 12
37 Chew Cheng Kay 261 691 44 735
57 2 59
38 Bengkok 262 668 38 706
68 2 70
39 Siput 263 401 19 420
34 3 37
40 Tak Ban 266 750 49 799
76 7 83
41 Jilat Yong 268 337 17 354
46 4 50
42 Chuni Walker 269 292 14 306
31 0 31
43 Ruffian 270 436 33 469
44 2 46
44 LEE 52 272 585 37 622
67 5 72
45 Sok Lan 276 283 32 315
32 3 35
46 Hantu Pasar Raya 278 323 37 360
54 7 61
47 Siam Huat 279 475 37 512
42 3 45
48 Ang Mor Kia 280 497 32 529
60 2 62
49 Kia Si Hua 281 515 51 566
49 6 55
50 Ikan Puyu 282 622 47 669
54 3 57
51 Sayur Meng 284 322 24 346
26 3 29
52 Kaki Ayam 285 281 5 286
43 2 45
53 Tongkat Ali 287 343 12 355
51 0 51
54 Timun 288 224 24 248
53 5 58
55 Sui Yee 289 284 40 324
52 5 57
56 Jiu Kui 290 293 46 339
43 6 49
57 Chiak Pui Ki 291 273 19 292
46 6 52
58 Lan Hoot 292 139 15 154
14 2 16
59 Ah Kua 293 129 16 145
45 5 50
60 Lee Hoon 294 316 8 324
8 0 8
61 Lai Ang 295 213 40 253
25 4 29
62 Banggali Kia 296 142 22 164
22 5 27
63 Monkey 297 198 44 242
36 6 42
64 Guek Lai Hong 299 84 10 94
11 0 11
65 Seh Mor 300 102 27 129
22 5 27
66 Sua Tu Cheng 302 116 27 143
18 7 25
67 Ka Chui Kao 303 32 0 32
1 0 1
68 Mak Ka Lan 304 109 20 129
15 1 16
69 Lai Guek Keng 305 91 32 123
9 3 12
70 Tomorrow 306 65 13 78
5 1 6
71 Cheh Meh 307 40 39 79
8 7 15
72 Tai Yee Long 308 11 7 18
4 4 8
73 Lu Kok Seng 309 0 9 9
0 0 0
74 Kua Cha Pang 310 0 33 33
0 6 6

No comments: