Hash House Harriers

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.

Sunday, September 07, 2014

CIRCULAR 09/14


RUN 1930                           06-09-2014                          ON! ON !  6.00 P.M. 

Hares                                    Ang Mor Kia, Tit’s Ooi & Pai Kut Ong
                                                                                                                                         
Runsite                                 POKOK SENA

Drinking Water                    Guitar

Soft Drinks                          Low Tulang

Ice & Jerrycan                      Bangali Kia

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
            
RUN 1931                           13-09-2014                           ON! ON !  6.00P.M. 

Hares                                    Bangali Kia, Guitar & Low Tulang

Runsite                                 POKOK SENA

Drinking Water                    Lu Kok Seng

Soft Drinks                          Lubang Hidup

Ice & Jerrycan                      Jui Kui
                                                                                                    
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1932                           20-09-2014                             ON! ON !  6.00 P.M. 

Hares                                    Lubang Hidup, Jiu Kui & Lu Kok Seng
                                        
Runsite                                 BUKIT WANG

Drinking Water                    Tokong Sayur 2

Soft Drinks                          Lai Ang

Ice & Jerrycan                      Ikan Puyu

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


RUN 1933                                 27-09-2014                                           ON! ON !  6.00 P.M. 
                

Hares                                          Lai Ang, Ikan Puyu & Tokong Sayur 2


Runsite                                       MALAU

Drinking Water                          Lizard

Soft Drinks                                Eaw Lan Hin

Ice & Jerrycan                            Tongkat Ali

RECEEDING HARELINE


RUN
DATE
HARES
1934
04-10-2014
Eaw Lan Hin, Tongkat Ali & Lizard
1935
11-10-2014
Siam Huat, Agong & Monkey
1936
18-10-2014
Ruffian, Chi Kuan Yen & Tak Ban
1937
25-10-2014
Sotong, Lu Kok Seng & Tit’s Ooi
1938
01-11-2014
Luan Chu Lai, Sua Tu Cheng & Low Tulang
1939
08-11-2014
Banggali Kia, Hock Chai & Mah Kan Lan
1940
15-11-2014
Pow, Pai Kut Ong & Loh Kongkek
1941
22-11-2014
Sayor Meng, Bengkok & Lan Cheow Poay
1942
29-11-2014
Lubang Hidup, Hantu Pasaraya & Lai Guek Keng
1943
06-12-2014
Chuni Walker, Siput & Kuan Kong
1944
13-12-2014
Sok Lan, Jilat Yong & Loh Lan
1945
20-12-2014
Seh Moh, Chiak Pu Ki & Tua Pui Tu
1946
27-12-2014
Kua Cha Pang, Shim & Kia Si Hua
1947
03-01-2015
Ah Kua, Lee 52 & Joo Siau Dee
1948
10-01-2015
Ang Mor Kia, Sibak & Sardine
1949
17-01-2015
Chew Cheng, Chew Lau Hock & Dragon
1950
24-01-2015
Lan Hoot, Loh Hai & Boh Lan
1951
31-01-2015
Jiu Kui, Chew Cheng Kay & Sabun
1952
07-02-2015
Timun, Cow & Mony
1953
14-02-2015
Guitar, Young Man & Che Meh
1954
21-02-2015
Kan Kay Tiong, Susu & Committee