Hash House Harriers

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.

Saturday, February 02, 2013

Circular 01/2013


RUN 1848                        02-02-2013                           ON! ON ! — 6.00 P.M. 

Hares                                 Bangkok, Tack Ban & Luan Chu Lai


Runsite                              POKOK SENA

Drinking Water                 Susu

Soft Drinks                       Ikan Puyu

Ice & Jerrycan                   Young Man

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

09-02-2013
CHINESE NEW YEAR EVE
  
10-02-2013
(SUNDAY)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1849                         16-02-2013                           ON! ON ! — 6.00 P.M. 

Hares                                Susu, Ikan Puyu & Young Man


Runsite                              MALAU

Drinking Water                 Sardine

Soft Drinks                       Siam Huat

Ice & Jerrycan                  Sua Tu Cheng

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

RUN 1850                         23-02-2013                           ON! ON ! — 6.00 P.M. 

Hares                               Sardine, Siam Huat & Sua Tu Cheng


Runsite                              POKOK SENA

Drinking Water                 Timun

Soft Drinks                       Loh Hai

Ice & Jerrycan                  Jilat Yong

RECEEDING HARELINE


RUN
DATE
HARES
RUNSITE
1851
02-03-2013
Timun, Loh Hai & Jilat Yong
YAN KECHIK
1852
09-03-2013
Agong, Seh Moh & Ho Chai
BUKIT WANG
1853
16-03-2013
Siput, Chiak Pu Ki & Sayur Meng

1854
23-03-2013
Tai Yee Long, Chew Cheng Kay & Mony

1855
30-03-2013
Lubang Hidup, Lizard & Xi Kuan Yen

1856
06-04-2013
Cow Junior, Lai Guet Keng & Sok Lan

1857
13-04-2013
Chuni Walker, Kuan Kong & Joo Siau Lee

1857
20-04-2013
Kia Si Hua, Cow & Sibak

1858
27-04-2013
Guitar, Hantu Pasar Raya & Chew Cheng

1859
04-05-2013
Sotong, Kua Cha Pang & Dragon

1860
11-05-2013
Tits Ooi, Tongkat Ali & Lee 52

1861
18-05-2013
Ruffian, Boh Lan & Mak Kah Lan

1862
25-05-2013
Bangkali Kia, Lai Ang & Ah Kua

1863
01-06-2013
Pai Kut Ong, Tokong Sayur 2 & Tua Pui Tu