Hash House Harriers

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.

Friday, May 23, 2014

RECEEDING HARELINERUN DATE HARES RUNSITE  
1917 07-06-2014 Ah Kua, Sua Tu Cheng & Mah Kah Lan MALAU  
1918 14-06-2014 Joo Siau Dee, Luan Chu Lai & Kua Cha Pang  
1919 21-06-2014 Kia Si Hua, Kuan Kong & Jilat Yong  
1920 28-06-2014 Chew Cheng, Susu & Tak Ban  
1921 05-07-2014 Lee 52, Tokong Sayur 2 & Committee  
1922 12-07-2014 Ikan Puyu, Loh Lan & Lan Hoot  
1923 19-07-2014 Pow, Lai Guek Keng & Che Meh  
1924 26-07-2014 Chew Lau Hock, Lizard & Sayur Meng  
1925 02-08-2014 Hock Chai, Siput & Kan Kay Tiong  
1926 09-08-2014 Dragon, Ruffian & Cow  
1927 16-08-2014 Tua Pui Too, Lai Ang & Lan Cheow Poay  
1928 23-08-2014 Sotong, Sok Lan & Sibak  
1929 30-08-2014 Hantu Pasaraya, Timun & Mony  
1930 06-09-2014 Ang Mo Kia, Pai Kut Ong & Tit’s Ooi  
1931 13-09-2014 Bangali Kia, Low Tulang & Guitar  
1932 20-09-2014 Lubang Hidup, Jiu Kui & Lu Kok Seng

No comments: